Ανοίγουνε οι κάνουλες…;

0
      

Στο πλαίσιο της συμφωνίας των 50 εκ. ευρώ που υπέγραψε το Νοέμβριο 2013 η Παγκρήτια Τράπεζα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εκταμιεύτηκε ποσό 14,8 εκ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που απασχολούν νέους από 15 έως 25 ετών.

 
Ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων αποτελεί το νέο πρόγραμμα «Θέσεις απασχόλησης για τους νέους», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται με ευνοϊκούς όρους μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσουν στο εργατικό δυναμικό τους νέους από 15 έως 25 ετών.
Το πρόγραμμα που υλοποιεί η Παγκρήτια Τράπεζα εντάσσεται στην ευρύτερη συμφωνία  που υπεγράφη το Νοέμβριο του 2013 με την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 50 εκ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και κεφαλαίων κίνησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Να σημειωθεί ότι μέσω του νέου προγράμματος της ΕΤΕπ μπορούν να χρηματοδοτηθούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ανήκουν σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας όπως το  εμπόριο, ο τουρισμός και η βιομηχανία.
Ήδη στις 15 Ιούλιου εγκρίθηκε η πρώτη χρηματοδότηση ύψους 14,785 εκ. ευρώ, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης που απασχολούν νέους και ανήκουν στον κλάδο του Τουρισμού. Μέσω των επιλέξιμων επενδύσεων έχουν δημιουργηθεί 383 θέσεις εργασίας στο νησί, εκ των οποίων 95 αφορούν νέους κάτω των 25 ετών και 40 με πρακτική απασχόληση.
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρώτη την Παγκρήτια Τράπεζα, επιβεβαιώνοντας  για μια ακόμη φορά την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς την Τράπεζα των Κρητικών.

        
Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγορές 20 δισ. ευρώ μέσω internet στην 7ετία

      Περισσότερα από 20 δισ. ευρώ, ξόδεψαν οι Έλληνες καταναλωτές για αγορές προϊόντων κα…