Ανακοινώθηκε η βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ2014–2020» και η πρώτη τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων. 

Με βάση την τροποποίηση, αυξήθηκε το συνολικό ποσό με το οποίο θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις, στα 109,1 εκ. €, από 79 εκ. που ήταν αρχικά, με αποτέλεσμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα 1.970 επενδυτικά σχέδια, έναντι 1.439 αρχικά.

Αντιθέτως, «κόβονται» τριακόσια τέσσερα (304) επενδυτικά σχέδια, με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 16.641.699,79€, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Η λίστα των δυνητικά δικαιούχων, εδώ.

ΠΗΓΗ:  money-tourism.gr

       
Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επαγγελματικό σεμινάριο τουρισμού στο Μαρμακέτων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

       Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας πραγματοπ…