Χριστός Ανέστη…

0
      
Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ  ελέω Θεού Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του ενδόξως Αναστάντος Σωτήρος Χριστού


  150.000 θέσεις εσωτερικού από €19!
Αγαπητοί μου,
Χριστός Ανέστη!
«Καινήν Κυριακήν εορτάζομεν σήμερον, της καινής Κυριακής άγομεν τα εγκαίνια… Ανέστη Χριστός η των πεσόντων ανάστασις και τον Αδάμ συνήγειρεν. Ανέστη Χριστός η πάντων ανάστασις και της κατάρας την Εύαν απήλλαξεν. Ανέστη Χριστός και χαράν πάση τη κτίσει εδωρήσατο. Ανέστη Χριστός και το του Άδου εκενώθη δεσμωτήριον. Ανέστη Χριστός και την φθοράν της φύσεως εις αφθαρσίαν μετήγαγεν. Ήτις εν Χριστώ καινή κτίσις τη αναστάσει ανακαινίζεται…».
Ανάστασιν, λοιπόν, Χριστού θεασάμενοι, προσκυνούμεν Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον. Διακηρύσσουμε την πίστη μας στην  Ανάσταση του Χριστού και στην δύναμη της Αναστάσεώς Του. Στην Ανάσταση που δεν υπάγεται στη νομοτέλεια αυτού του κόσμου. 
Η σημασία της Αναστάσεως του Χριστού δεν εξαντλείται στην απολογητική προσπάθεια απόδειξης της ιστορικής πραγματικότητας. Η Ανάσταση βρίσκεται πάνω από την ιστορία, την νοηματοδοτεί και την προσανατολίζει προς νέους ορίζοντες, προς ένα καινούριο κόσμο, τελείως διαφορετικό από τον κόσμο της φθοράς, του πόνου και του θανάτου.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι η ανανέωση της ανθρώπινης φύσης, η ανάπλαση του ανθρωπίνου γένους, η βίωση της εσχατολογικής προσδοκίας. Η Ανάσταση του Χριστού δηλώνει την αρχή του νέου εν Χριστώ κόσμου που δεν έχει καμιά σχέση με την οσμή της φθοράς, τον τρόμο του θανάτου, αλλά είναι ζωή αγάπης, θυσίας και ελπίδας.
Η Ανάσταση είναι θείο προσκλητήριο, που αφορά τον κάθε άνθρωπο. Και όταν ο ίδιος ο Θεός καλεί και προσφέρει το δώρο της καινής ζωής και την άγκυρα της ελπίδος, άραγε δεν αποτελεί ασύνετη εκδήλωση του ανθρώπου να προτιμάει τον θάνατο και τον μηδενισμό; 
Όταν ο Θεός με την Ανάσταση του Χριστού ανακαινίζει τον κόσμο και δίνει τη δυνατότητα ανάστασης του κάθε ανθρώπου, ποιά δικαίωση μπορεί να έχει όποιος επιμένει στην απόγνωση και στο μηδέν;
Γι’ αυτό, χαίρετε λαοί και αγαλλιάσθε. Χαίρετε βρoτοί και σκιρτήσατε. Ανέστη εκ νεκρών ο Σωτήρ του κόσμου. Αυτός ημάς έσωσεν εκ των ανομιών ημών. Φωτίζου, φωτίζου η κοινωνία, σύμπας ο κόσμος! 
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!
† Ο Πέτρας και Χερρονήσου Νεκτάριος
         
Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα ΑΠΟΨΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Προβολή και δράσεις αθλητισμού και πολιτισμού στο Δ.Σ του ΠΑΟΔΑΝ

      Προβολή όλων των δράσεων με την δημιουργία γενικού και θεματικών ιστότοπων sites σχε…