Θεσμικα και οικονομικά της αυτοδιοίκησης , οι θέσεις της Πρωτοβουλίας Δημοτών Αγίου Νικολάου

0
      

Ξεκινάμε ως Πρωτοβουλία Δημοτών τη δημοσίευση των εισηγήσεων  για την ανοιχτή εκδήλωση της Τετάρτης 19/2 στο REX, όπου θα γίνει η πρώτη συζήτηση και θα αποφασιστούν οι βασικοί άξονες των θέσεων της παράταξης.

  150.000 θέσεις εσωτερικού από €19!
ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ TOΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται η αλλαγή του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Αγίου Νικολάου αναδεικνύει και προτείνει ένα νέο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο για τους ΟΤΑ με τους παρακάτω άξονες.
Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Αλλαγή εκλογικού νόμου, νομοθέτηση απλής αναλογικής.
2. Κατάργηση του Καλλικράτη.
3. Καθιέρωση συμμετοχικού προϋπολογισμού.
4. Θεσμοθέτηση σχημάτων όπως ενδεικτικά η συνέλευση της γειτονιάς, η συμμετοχική διαμόρφωση του πενταετούς προγραμματισμού, καθιέρωση ετήσιου απολογισμού δράσης ενώπιων των δημοτών.
5. Νομοθέτηση υποχρεωτικών δημοψηφισμάτων για μείζονα θέματα του Δήμου.
6. Διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής της Τ.Α. στην αναπτυξιακή διαδικασία.
7. Ο έλεγχος του επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου να περιορίζεται αποκλειστικά στην νομιμότητα και όχι στην σκοπιμότητα.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  1. Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων και πρώτα απ’ όλα το κατ’ επίφαση <<Παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.>> που επιβάλει την πλήρη επιτροπεία των Δήμων και έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις συνταγματικές διατάξεις για τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.
2. Ακριβής κοστολόγηση και χρηματοδότηση των αρμοδιοτήτων της Τ.Α.
3.Ενίσχυση των κεντρικών πόρων σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ.
4. Διασφάλιση της απρόσκοπτης απόδοσης των προβλεπόμενων από τους υφιστάμενους νόμους πόρων, πχ. ΚΑΠ, Τέλη Παρεπιδημούντων κτλ.
5. Μεταφορά πόρων απ’ τα λιμνάζοντα του ΕΣΠΑ σε κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να καταστούν βιώσιμες οι τόσο απαραίτητες σήμερα κοινωνικές δομές.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
         
Περισσότερα σχετικά άρθρα
Περισσότερα ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπερβολική η στάση της κας Σπινθούρη, video

      Στα πλαίσια του εορτασμού της θυσίας στο σπήλαιο της Μιλάτου ρωτήσαμε τον πρόεδρο τω…